แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ในการทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันที่โพสต์: Feb 12, 2021 9:46:22 AM

               โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.30 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ เกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็พระบรมชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

- โครงงาน เรื่อง วางโทรศัพท์ จับหนังสือ

- โครงงาน เรื่อง โบกมือบอกลาการมาสาย

โครงงาน เรื่อง วางโทรศัพท์ จับหนังสือ

โครงงาน เรื่อง โบกมือบอกลาการมาสาย

นางสาวกรชกร มูลเคน

นางสาวนงนภัส ใจมั่น

นางสาวนภาทิพย์ ยาม่วง

นางสาวสุขิตา ปราบวิชิต

นางสาวอนัญญา ปานสมุทร

นางสาวอรสา อิศาสตร์

นางสาวเกวลิน กุลอุปฮาด

นายชินวัตร พินนอก

นายพีรพัฒน์ เล่ห์กล

นายมลชัย งามพรหม

ครูที่ปรึกษา\นางสาวจินตนา มีพงษ์

ครูที่ปรึกษา\นายอรรถพล บำรุงเพชร

ข่าว : krupong.net

ภาพ : https://www.facebook.com/npwr.ac.th