โครงการพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา) กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ

วันที่โพสต์: Jun 28, 2017 3:36:38 AM

    วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ทวิศึกษา)  กิจกรรม PLC การจัดการศึกษาโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 15 โรงเรียน