โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับครูและผู้บริหารที่ได้รับการย้าย แต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2563

วันที่โพสต์: Nov 03, 2020 11:31:28 AM

        ในปีการศึกษา 2563 มีคณะครูได้รับการย้าย บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ และย้ายสับเปลี่ยนผู้บริหารซึ่งต้องแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่มีการพัฒนาในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือได้ย้ายกลับไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ได้แก่

ด้วยรักและผูกพันธ์ ครอบครัวนภว.