2 นักเรียน คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพสด ศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่19

วันที่โพสต์: Jun 06, 2016 4:19:36 AM

   วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559  นายชวลิต  บอขุนทด ตำแหน่ง ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด ศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 19  ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน ได้แก่1. เด็กชายอภิวัฒน์  สนิทเชื้อ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. เด็กชายประยูร  เดชโนนสังข์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. นายสุทัศน์  สมอาจ                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                                                                ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่

                รางวัลสร้างสรรค์  นายสุทัศน์  สมอาจ ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

                                                     

                รางวัลชมเชย   เด็กชายประยูร  เดชโนนสังข์ ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึก