27 พ.ย. 2560 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำฐานธรรมโรงเรียน

วันที่โพสต์: Nov 27, 2017 3:45:57 AM

 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดสถานที่ลานธรรมสถาน ณ บริเวณสวนพฤศาสตร์โรงเรียนหน้าอาคาร 3 เพื่อเป็นสถานที่ธรรมปฏิบัติ เจริญ ศิล สมาธิ ปัญญา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ และวันนี้ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำฐานธรรมโรงเรียน โดยคณะครูและบุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีกรรมดังกล่าวด้วยความสงบ สาธุ